Gmina Dzikowiec
+48 (17) 744-21-09
e-mail: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl
www: gminadzikowiec.pl
Data wydruku: 2024-06-20 08:02:19

Ogłoszenia

Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego

OGŁOSZENIE

 

 

Wójt Gminy Dzikowiec uprzejmie informuje, że w dniu 08 grudnia 2020r. ( wtorek ) o godz. 10 00 odbędzie się sprzedaż drewna opałowego na terenie Zespołu parkowo - dworskiego w Dzikowcu w drodze przetargu ustnego - licytacji ograniczonego dla mieszkańców miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec.

 

Cena wywoławcza sprzedaży drewna opałowego wynosi kwotę: 123,00 zł/brutto/l mp ( słownie: sto dwadzieścia trzy złote 00/100 - brutto za jeden metr przestrzenny).

 

Drewno zostało pozyskane jako uszkodzone po przejściu wichur, chore, obumarłe.

 

Wydawanie i wywóz drewna po uprzednim dokonaniu wpłaty należnej kwoty zgodnie z wynikiem postępowania przetargowego w kasie Urzędu Gminy Dzikowiec ( pokój nr 28 ) w dniu zakupu.

 

Jeżeli uczestnik ( kupujący ) wyłoniony w przetargu nie dokona stosownej wpłaty w dniu sprzedaży drewna, wówczas postępowanie przetargowe zostaje unieważnione na przedmiotowe drewno.

Oferent wyłoniony w przetargu winien dokonać załadunku i wywozu drewna własnym staraniem - w godzinach wjazdu na teren parku.

 

Sprzedający nie odpowiada za zakupione drewno.

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, jak również unieważnienia.

 

 

 

Dzikowiec 30.11.2020r.

Wójt Gminy 

Józef Tęcza

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Administrator
Administrator
e-mail: informatyk@gminadzikowiec.pl
Data publikacji: 2020-11-30
Wyświetl historię zmian