Gmina Dzikowiec
+48 (17) 744-21-09
e-mail: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl
www: gminadzikowiec.pl
Data wydruku: 2024-06-15 21:35:27

Ogłoszenia

Informacja na temat aktualizacji podstawowych kwot dotacji na 2020 rok (październik 2020)

Informacja na temat aktualizacji podstawowych kwot dotacji na 2020 rok (czerwiec 2020)

Informacja podlegająca ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dzikowiec

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz.U. z 2017r.poz.2203), Gmina Dzikowiec ogłasza podstawowe kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli dotowanych z budżetu Gminy Dzikowiec, statystyczną liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wskaźnik zwiększający.       

Podane wartości obowiązują od dnia 1 stycznia 2020r. do czasu ich aktualizacji :

  1. Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wynosi rocznie - 10 631,80 zł
  2. Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia w publicznym przedszkolu wynosi rocznie - 8 285,97 zł
  3. Statystyczna liczba uczniów w szkołach podstawowych wynosi - 373,00
  4. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wynosi - 81,67
  5. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach wynosi - 73,33
  6. Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wynosi - 0,00
  7. Statystyczna liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wynosi - 0,00
  8. Wskaźnik zwiększający dla szkoły podstawowej wynosi - 1,197

Wójt Gminy

Józef Tęcza

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Administrator
Administrator
e-mail: informatyk@gminadzikowiec.pl
Data publikacji: 2020-10-27
Wyświetl historię zmian