Gmina Dzikowiec
+48 (17) 744-21-09
e-mail: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl
www: gminadzikowiec.pl
Data wydruku: 2024-06-20 07:31:12

Ogłoszenia

Informacja Wójta Gminy Dzikowiec o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dzikowiec, 08-09-2020 r.

 

 

 

Informacja

Wójta Gminy Dzikowiec

 

o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

 

 

Wójt Gminy Dzikowiec działając na podstawie art. 12 ust. 5  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.   o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm) ) informuje mieszkańców gminy Dzikowiec , iż na podstawie przeprowadzonych badań próbek wody,  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej pismem z dnia 25-08-2020 r. znak sprawy: PSK. 443.1.1.17.2020  stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Jakość wody spełnia obowiązujące wymagania jakościowe.
                                                                                                                                   

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Dzikowiec

                                                                                                          Józef Tęcza

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Administrator
Administrator
e-mail: informatyk@gminadzikowiec.pl
Data publikacji: 2020-09-08
Wyświetl historię zmian