Gmina Dzikowiec
+48 (17) 744-21-09
e-mail: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl
www: gminadzikowiec.pl
Data wydruku: 2024-06-20 08:06:14

Ogłoszenia

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

 

Informacja Wójta Gminy Dzikowiec

o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

 

 

Działając na podstawie art. 12 ust. 5  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ) informuje się mieszkańców gminy Dzikowiec, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej pismem z dnia 25-10-2019 r.  znak; PSK.443.1.1.30.2019 stwierdził, że woda z wodociągu na terenie gminy Dzikowiec jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Jakość wody spełnia obowiązujące wymagania jakościowe.

                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                                                                                 Józef Tęcza

 

 

Dzikowiec, 07-11-2019 r.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Administrator
Administrator
e-mail: informatyk@gminadzikowiec.pl
Data publikacji: 2019-11-08
Wyświetl historię zmian