Oświata

NABÓR DO PRZEDSZKOLI/ODDZIAŁÓW RZEDSZKOLNYCH ORAZ KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

SZANOWNI PAŃSTWO,

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024” w terminie do  2 marca 2023 r., w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko uczęszcza. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego otrzymają Państwo w przedszkolu dziecka. Dostępna będzie również do pobrania na stronie szkół.

Nabór na wolne miejsca w przedszkolach rozpocznie się 09 marca 2023 roku. Rodzice, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy lub zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.

Formularz „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 będzie dostępny do wypełnienia, na stronie internetowej przedszkola lub szkół w zakładce Rekrutacja. Rodzice mają możliwość wyboru trzech przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wg. preferencji.

Wypełniony wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rodzice składają w każdym przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

Pełna oferta każdego przedszkola/oddziału przedszkolnego dostępna będzie na stronie internetowej przedszkola i szkół.

Poniżej zamieszczono ogólne zasady rekrutacji, harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym,
a także kryteria brane pod uwagę w tegorocznym postępowaniu rekrutacyjnym. Będą one wywieszone również w przedszkolu
i szkołach.

  • Poradnik

    załączył: Administrator , Administrator dnia 2023-02-01 14:31

  • Data aktualizacji: 2024-06-12 14:56
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 215 110