Gmina

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2024 ROKU - I TERMIN

Wójt Gminy Dzikowiec  przypomina o terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

I termin:

od 1 do 29 luty 2024 r. do wniosku należy dołączyć faktury VAT za okres od 1 sierpnia  2023 r. do 31 stycznia  2024 r.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, owiec, kóz, koni i świń należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informacje o średniej rocznej liczbie świń oraz  liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni będących w  posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok,  w którym został złożony wniosek  o zwrot podatku.

Stawka zwrotu w 2024 roku wynosi 1,46 zł za 1 litr oleju napędowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:
160,60 zł x  ilość ha użytków rolnych (110 l x 1,46 zł)
oraz
58,40 zł  x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

5, 84 zł  x średnia  roczna  liczba dużych jednostek przeliczeniowych świń

58,40 zł  x średnia roczna  liczba dużych jednostek przeliczeniowych owiec

58,40 zł  x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych kóz

58,40 zł  x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych koni

Dotacje wypłacane będą w terminie  od 1 - 30 kwietnia  2024r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wniosek  można pobrać w Urzędzie Gminy Dzikowiec, p.nr 15 i na stronie: https:www.gminadzikowiec.pl

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                    Wójt Gminy Dzikowiec

                                                                                                                                                             Józef Tęcza                              

                                                                                                                                                       

  • Data aktualizacji: 2024-03-04 16:03
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 955 386