Gmina

Pomoc żywnościowa

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Dzikowiec informuje , iż od listopada bieżącego roku   mieszkańcy  mogą składać wnioski o wydanie skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  z Caritasu Diecezji Sandomierskiej.

Kryterium dla osoby  samotnej wynosi  1823,60   zł.  

Kryterium dla osoby w rodzinie, wynosi 1410,00 zł na osobę  w rodzinie.

Aby otrzymać żywność unijną  oprócz wymienionego  kryterium dochodowego należy spełnić jeden z powodów: ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezrobocie, sieroctwo, bezdomność, przemoc w rodzinie, wielodzietność.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do  Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzikowcu  w godzinach pracy urzędu wraz  dokumentami i dochodami  za miesiąc październik 2023r.

  

                                                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                                Józef Tęcza

  • Data aktualizacji: 2023-11-28 07:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 730 336