Gmina

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2023 ROKU - I TERMIN

Wójt Gminy Dzikowiec  przypomina o terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

I termin:

od 1 lutego do 28 lutego 2023 r. do wniosku należy dołączyć faktury VAT za okres od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023r. oraz zaświadczenie o ilości dużych jednostek przeliczeniowych bydła za rok 2022 r. z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  

Stawka zwrotu w 2023 roku wynosi 1,20 zł za 1 litr oleju napędowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:
110,00 zł x ilość ha użytków rolnych
oraz
40,00 zł  x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminie do 30 kwietnia 2023r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wniosek  można pobrać w Urzędzie Gminy Dzikowiec , p.nr 15 i na stronie: https:www.gminadzikowiec.pl

 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                           Wójt Gminy Dzikowiec

                                                                                                                             Józef  Tęcza

 

  • Data aktualizacji: 2023-12-08 15:29
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 759 674