REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
351. ZARZĄDZENIE Nr 61/2018 Wójta Gminy Dzikowiec z dnia 30.07. 2018 r. w sprawie przeprowadzenia pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego i powołania komisji przetargowej Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r.poz.446 ze zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Ogłaszam pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu strażackiego stanowiącego mienie Gminy Dzikowiec : STAR, nr rej. RKL 25AX rok produkcji 1980. § 2. Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa w składzie: 1) Pani Genowefa Dębiak - przewodniczący komisji, 2) Pan Franciszek Zieliński - członek komisji, 3) Pan Henryk Wojdyło - członek komisji. § 3. Do zadań komisji należy: 1) podanie do publicznej wiadomości obwieszczenia o przetargu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu gminy Dzikowiec oraz na stronie internetowej Urzędu, 2) udzielnie wyjaśnień oferentom, 3) przeprowadzenie przetargu, 4) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przetargu, 5) podanie do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu, 6) przygotowanie dokumentów niezbędnych do sprzedaży samochodu. § 4. 1. Szczegółowe warunki przeprowadzenie w/w przetargu określa regulamin pisemnego przetargu nieograniczonego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Ustala się treść obwieszczenia o pisemnym przetargu ofertowym nieograniczonym dla samochodu strażackiego STAR, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 4. Wzór protokołu zdawczo - odbiorczego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji. § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2018-04-25 14:00 Administrator aktualizacja treści
352. Ogłoszenie dotyczące sprzedaży samochodu strażackiego marki STAR 2018-04-25 14:00 Administrator aktualizacja treści
353. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 2018-04-25 14:00 Administrator aktualizacja treści
354. Komunikat w sprawie naboru wniosków na refundację 2018-04-25 14:00 Administrator aktualizacja treści
355. Komunikat w sprawie naboru wniosków na refundację 2018-04-25 14:00 Administrator aktualizacja treści
356. Komunikat w sprawie naboru wniosków na refundację 2018-04-25 14:00 Administrator aktualizacja treści
357. Zapytanie ofertowe - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wilcza Wola 2018-04-25 13:55 Administrator usunięcie artykułu
358. Uchwała Nr XLI/229/2018 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 21 czerwca 2018r. 2018-04-25 13:55 Administrator usunięcie artykułu
359. Wykaz nieruchomości położonych w miejscowości Płazówka 2018-04-25 13:55 Administrator usunięcie artykułu
360. Przebudowa drogi gminnej Kopcie ? Górale w miejscowości Kopcie 2018-04-24 08:33 Józef Tęcza aktualizacja treści
361. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2018-04-24 08:25 Administrator aktualizacja treści
362. Przebudowa drogi gminnej Kopcie - Górale w miejscowości Kopcie 2018-04-24 08:25 Józef Tęcza usunięcie artykułu
363. Ogłoszenie dotyczące sprzedaży samochodu strażackiego marki STAR 2018-04-24 08:24 Administrator aktualizacja treści
364. Ogłoszenie dotyczące sprzedaży samochodu strażackiego marki STAR 2018-04-24 08:24 Administrator aktualizacja treści
365. Uchwała Rady Powiatu w Kolbuszowej w sprawie podziału Powiatu Kolbuszowskiego na okręgi wyborcze do Rady Powiatu w Kolbuszowej 2018-04-24 08:24 Administrator aktualizacja treści
366. Uchwała Rady Powiatu w Kolbuszowej w sprawie podziału Powiatu Kolbuszowskiego na okręgi wyborcze do Rady Powiatu w Kolbuszowej 2018-04-24 08:24 Administrator aktualizacja treści
367. Uchwała Rady Powiatu w Kolbuszowej w sprawie podziału Powiatu Kolbuszowskiego na okręgi wyborcze do Rady Powiatu w Kolbuszowej 2018-04-24 08:23 Administrator usunięcie artykułu
368. Uchwała Rady Powiatu w Kolbuszowej w sprawie podziału Powiatu Kolbuszowskiego na okręgi wyborcze do Rady Powiatu w Kolbuszowej 2018-04-24 08:23 Administrator usunięcie artykułu
369. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 2018-04-24 08:18 Administrator aktualizacja treści
370. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 2018-04-24 08:17 Administrator aktualizacja treści
371. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 2018-04-24 08:16 Administrator usunięcie artykułu
372. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 2018-04-24 08:16 Administrator usunięcie artykułu
373. INFORMACJA PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W RZESZOWIE 2018-04-23 18:27 Administrator aktualizacja treści
374. INFORMACJA PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W RZESZOWIE 2018-04-23 18:24 Administrator aktualizacja treści
375. INFORMACJA PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W RZESZOWIE 2018-04-23 18:23 Administrator aktualizacja treści
376. INFORMACJA PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W RZESZOWIE 2018-04-23 18:21 Administrator usunięcie artykułu
377. Ogłoszenie dotyczące sprzedaży samochodu strażackiego marki STAR 2018-04-23 12:02 Administrator aktualizacja treści
378. Ogłoszenie dotyczące sprzedaży samochodu strażackiego marki STAR 2018-04-23 12:01 Administrator aktualizacja treści
379. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ratownika w miejscu wykorzystywanym do kąpieli 2018-04-20 09:01 Administrator aktualizacja treści
380. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ratownika w miejscu wykorzystywanym do kąpieli 2018-04-20 09:01 Administrator aktualizacja treści
381. Ogłoszenie dotyczące sprzedaży samochodu strażackiego marki ŻUK 2018-04-20 09:01 Administrator aktualizacja treści
382. Ogłoszenie dotyczące sprzedaży samochodu strażackiego marki ŻUK 2018-04-19 14:18 Administrator aktualizacja treści
383. Ogłoszenie dotyczące sprzedaży samochodu strażackiego marki ŻUK 2018-04-19 14:18 Administrator aktualizacja treści
384. Ogłoszenie dotyczące sprzedaży samochodu strażackiego marki ŻUK 2018-04-19 14:10 Administrator aktualizacja treści
385. Informacja o wyborze oferty 2018-04-19 14:10 Józef Tęcza aktualizacja treści
386. mnbmb 2018-04-18 14:01 Administrator usunięcie artykułu
387. mnbmb 2018-04-18 13:59 Administrator aktualizacja treści
388. Decyzja o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Dzikowiec 2018-04-18 13:59 Administrator usunięcie artykułu
389. Specyfikcja istotnych warunków zamówienia do ogłoszenia nr 559740-N-2018 z dnia 17 maja 2018 r. 2018-04-18 13:59 Administrator usunięcie artykułu
390. Informacja dotycząca zamówienia na zakup i dostawę materiałów do zajęć specjalistycznych i kół zainteresowań 2018-04-18 13:59 Administrator usunięcie artykułu
391. Ogłoszenie dotyczące sprzedaży samochodu strażackiego marki JELCZ 2018-04-18 11:20 Administrator aktualizacja treści
392. Ogłoszenie dotyczące sprzedaży samochodu strażackiego marki ŻUK 2018-04-18 11:19 Administrator aktualizacja treści
393. Ogłoszenie dotyczące sprzedaży samochodu strażackiego marki JELCZ 2018-04-18 11:19 Administrator aktualizacja treści
394. Ogłoszenie dotyczące sprzedaży samochodu strażackiego marki JELCZ (unieważnione) 2018-04-18 11:19 Administrator aktualizacja treści
395. Specyfikcja istotnych warunków zamówienia do ogłoszenia nr 559740-N-2018 z dnia 17 maja 2018r. 2018-04-18 11:19 Administrator aktualizacja treści
396. Ogłoszenie dotyczące sprzedaży samochodu strażackiego marki JELCZ 2018-04-18 11:18 Administrator aktualizacja treści
397. Decyzja o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Dzikowiec 2018-04-18 11:17 Administrator aktualizacja treści
398. Specyfikcja istotnych warunków zamówienia do ogłoszenia nr 559740-N-2018 z dnia 17 maja 2018 r. 2018-04-18 11:17 Administrator aktualizacja treści
399. Informacja dotycząca zamówienia na zakup i dostawę materiałów do zajęć specjalistycznych i kół zainteresowań 2018-04-18 11:17 Administrator aktualizacja treści
400. Decyzja o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Dzikowiec 2018-04-18 11:16 Administrator aktualizacja treści

Strona: 8 z 13


powrót na górę strony

  • Data aktualizacji: 2019-08-14 15:34
  • |
  • Licznik odwiedzin: 547 777