REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
251. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dzikowiec. 2020-02-25 09:26 Administrator aktualizacja treści
252. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dzikowiec. 2020-02-25 09:22 Administrator aktualizacja treści
253. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: RZ.ZUZ.4.4210.28.2020.AK 2020-02-14 08:37 Administrator aktualizacja treści
254. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: RZ.ZUZ.4.4210.27.2020.AK 2020-02-14 08:35 Administrator aktualizacja treści
255. Informacja na temat aktualizacji podstawowych kwot dotacji na 2020 rok (styczeń 2020) 2020-01-31 12:59 Administrator aktualizacja treści
256. Informacja na temat aktualizacji podstawowych kwot dotacji na 2020 rok (styczeń 2020) 2020-01-31 12:59 Administrator aktualizacja treści
257. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2020-01-30 12:07 Administrator aktualizacja treści
258. Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zamiany, położonych na terenie miejscowości Wilcza Wola. 2020-01-21 14:01 Administrator aktualizacja treści
259. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Dzikowiec 2020-01-21 13:58 Administrator aktualizacja treści
260. Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dzikowiec 2020-01-21 11:50 Redaktor usunięcie artykułu
261. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2020-01-10 15:25 Administrator usunięcie artykułu
262. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2020-01-10 15:25 Administrator aktualizacja treści
263. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2020-01-10 15:23 Administrator aktualizacja treści
264. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2020-01-10 14:56 Administrator aktualizacja treści
265. Informacja na temat aktualizacji podstawowych kwot dotacji na 2019 rok (październik 2019) 2019-12-30 15:46 Administrator usunięcie artykułu
266. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi pn.: "Dowóz i odwóz uczniów" 2019-12-27 12:32 Administrator aktualizacja treści
267. Obsługa bankowa budżetu Gminy Dzikowiec i jednostek organizacyjnych Gminy Dzikowiec w okresie od 01.02.2020 r. do 31.01.2023 r. 2019-12-24 11:46 Administrator aktualizacja treści
268. Obsługa bankowa budżetu Gminy Dzikowiec i jednostek organizacyjnych Gminy Dzikowiec w okresie od 01.02.2020 r. do 31.01.2023 r. 2019-12-24 11:43 Administrator aktualizacja treści
269. Obsługa bankowa budżetu Gminy Dzikowiec i jednostek organizacyjnych Gminy Dzikowiec w okresie od 01.02.2020 r. do 31.01.2023 r. 2019-12-16 14:13 Administrator aktualizacja treści
270. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2019-12-16 08:37 Administrator aktualizacja treści
271. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi pn.: "Dowóz i odwóz uczniów" 2019-12-11 16:15 Administrator aktualizacja treści
272. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi pn.: "Dowóz i odwóz uczniów" 2019-12-11 16:15 Administrator aktualizacja treści
273. Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2019-12-01 18:43 Administrator aktualizacja treści
274. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych 2019-11-14 13:16 Administrator aktualizacja treści
275. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych 2019-11-14 13:15 Administrator aktualizacja treści
276. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2019-11-13 12:30 Administrator aktualizacja treści
277. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2019-11-13 12:30 Administrator aktualizacja treści
278. Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonych w miejscowości Lipnica 2019-11-04 16:19 Administrator usunięcie artykułu
279. Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonych w miejscowości Lipnica 2019-11-04 15:04 Administrator aktualizacja treści
280. Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonych w miejscowości Lipnica 2019-11-04 15:03 Administrator usunięcie artykułu
281. Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonych w miejscowości Lipnica 2019-11-04 15:02 Administrator aktualizacja treści
282. Informacja na temat aktualizacji podstawowych kwot dotacji na 2019 rok (październik 2019) 2019-10-31 14:24 Administrator aktualizacja treści
283. Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonych w miejscowości Lipnica 2019-10-31 14:24 Administrator usunięcie artykułu
284. Wójt Gminy Dzikowiec Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie Dzikowiec w roku 2023 2019-10-31 14:23 Administrator usunięcie artykułu
285. Ogłoszenie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 2019-10-31 12:57 Administrator aktualizacja treści
286. Ogłoszenie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 2019-10-31 12:53 Administrator aktualizacja treści
287. Ogłoszenie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 2019-10-31 12:53 Administrator usunięcie artykułu
288. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2023 w gminie Dzikowiec. 2019-10-28 09:22 Administrator aktualizacja treści
289. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2023 w gminie Dzikowiec. 2019-10-28 09:20 Administrator aktualizacja treści
290. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2023 w gminie Dzikowiec. 2019-10-28 09:20 Administrator aktualizacja treści
291. Ogłoszenie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 2019-10-15 09:44 Administrator aktualizacja treści
292. Ogłoszenie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 2019-10-15 09:42 Administrator aktualizacja treści
293. Ogłoszenie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 2019-10-15 09:40 Administrator aktualizacja treści
294. Zawiadomienie o wyłożeniu do publiczego wglądu 2019-10-08 15:24 Administrator aktualizacja treści
295. Informacja o wyborze wykonawcy na realizację przedsięwzięcia pn:"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzikowiec w roku 2019" 2019-10-04 14:09 Administrator aktualizacja treści
296. Informacja o wyborze wykonawcy na realizację przedsięwzięcia pn:"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzikowiec w roku 2019" 2019-10-04 14:09 Administrator aktualizacja treści
297. Ogłoszenie o sprzedaży drewna 2019-10-03 14:46 Administrator aktualizacja treści
298. Ogłoszenie o sprzedaży drewna 2019-10-03 14:46 Administrator aktualizacja treści
299. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowy Dzikowiec i Dzikowiec 2019-10-03 14:46 Administrator aktualizacja treści
300. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowy Dzikowiec i Dzikowiec 2019-10-03 14:46 Administrator aktualizacja treści

Strona: 6 z 28


powrót na górę strony

  • Data aktualizacji: 2023-01-25 08:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 255 724