Gmina Dzikowiec
+48 (17) 744-21-09
e-mail: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl
www: gminadzikowiec.pl
Data wydruku: 2020-11-23 20:14:39

Obszar Działania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na terenie całej Gminy Dzikowiec.

Pracownicy odpowiedzialni są za poszczególne obszary:

Elżbieta Puzio

Teren opiekuńczy pracownika socjalnego:

- Wilcza Wola

- Spie

- Płazówka

- Dzikowiec (ul. Szkolna i Sportowa)

 


 

Maria Kopeć

Teren opiekuńczy pracownika socjalnego:

- Mechowiec

- Lipnica

- Nowy Dzikowiec

 


 

Dorota Kosiorowska

Teren opiekuńczy pracownika socjalnego:

- Osia Góra

- Kopcie

- Dzikowiec (bez ul. Szkolnej i Sportowej)