Gmina Dzikowiec
+48 (17) 744-21-09
e-mail: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl
www: gminadzikowiec.pl
Data wydruku: 2020-11-30 20:22:11

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe za 2018 rok