Gmina Dzikowiec
+48 (17) 744-21-09
e-mail: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl
www: gminadzikowiec.pl
Data wydruku: 2021-04-12 08:09:40

Sprawozdanie Finansowe za 2018 rok

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu