Gmina Dzikowiec
+48 (17) 744-21-09
e-mail: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl
www: gminadzikowiec.pl
Data wydruku: 2023-04-01 06:54:49

Projekty Unijne

       Programy realizowane w Gminie Dzikowiec

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

 

Gmina Dzikowiec realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach działania  „Gospodarka wodno-ściekowa” z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Celem projektu

Głównym celem jest wspieranie lokalnego rozwoju  na obszarach wiejskich poprzez poprawę zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Dzikowiec poprzez przebudowę pompowni wody w Płazówce.

 

Wartość projektu: 365 200,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 296 910,57 PLN