Gmina Dzikowiec
+48 (17) 744-21-09
e-mail: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl
www: gminadzikowiec.pl
Data wydruku: 2023-09-29 02:42:09

Rok 2021

Budowa boiska piłkarskiego i wielofunkcyjego oraz terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej w Lipnicy

W 2021 roku Gmina Dzikowiec zrealizowała zadanie pn.: "Budowa boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej w Lipnicy".

W ramach wyżej wymienionego zadania zostaną wykonane następujące prace:

1. Budowa boisk:

- piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30 m x 63 m, z ogrodzeniem, oświetleniem i piłkochwytami;

- wielofunkcyjnego o wymiarach 16 m x 28 m z nawierzchnią poliuretanową z oświetleniem;

2. Budowa tras biegowych - ścieżka trekkingowa zgodna z naturalnym pochyleniem terenu o nawierzchni trawiastej;

3. Budowa bieżni prostej o długości 60 m o nawierzchni poliuretanowej;

4. Budowa siłowni plenerowej;

5. Zagospodarowanie terenu;

6. Zakup i montaż urządzeń kontenerowych służacych jako szatnie.

Koszt zadania inwestycyjnego wynosi 1 618 873,95 złotych brutto. Gmina Dzikowiec uzyskała na to zadanie dofinansowanie z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Firzycznej w ramach programu „Sportowa Polska-Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sporotowej-Edycja 2020” w 68,6 % kosztów całej inwestycji.