Rok 2021

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Lipnica, Wilcza Wola i Kopcie

Gmina Dzikowiec zrealizowała zadania polegające na modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Lipnica, Wilcza Wola i Kopcie. W ramach przemiotowych zadań zostały wykonane nawierzchnie z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm, szerokości 3,0 m oraz długości w poszczególnych miejscowościach:

  • Lipnica - 770,00 m;
  • Wilcza Wola - 205,00 m;
  • Kopcie - 152,00 m.

Gmina Dzikowiec uzyskała w 2021 roku dofinansowanie na relizację niniejszego zadania w wysokości 65 000,00 zł z budżetu Województwa Podkarpackiego ze środków stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej. 

Całkowity koszt wykonania zadania wyniósł 85 000,00 zł. Wkład własny Gminy Dzikowiec wyniósł 20 000,00 zł.

GALERIA
Droga-Wilcza Wola 
Droga-Wilcza Wola 
Droga-Wilcza Wola 
Droga-Kopcie 
Droga-Kopcie 
Droga-Kopcie 
Droga-Lipnica 
Droga-Lipnica 
Droga-Lipnica 
  • Data aktualizacji: 2023-09-28 19:34
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 606 742