Biznes

Postepowanie na udzielenie zamówienia publicznego na usługe: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Dzikowiec od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na 2019 rok

  • Data aktualizacji: 2019-07-18 11:59
  • |
  • Licznik odwiedzin: 507 077