Biznes

Postepowanie na udzielenie zamówienia publicznego na usługe: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Dzikowiec od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na 2019 rok

  • Data aktualizacji: 2020-06-01 15:43
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 065 065