Biznes

Postepowanie na udzielenie zamówienia publicznego na usługe: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Dzikowiec od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na 2019 rok

  • Data aktualizacji: 2019-05-24 10:43
  • |
  • Licznik odwiedzin: 417 749