Biznes

LISTA PUNKTÓW NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA PRAWNEGO NA TERENIE POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (wg art. 8a ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. 294 ze zm.)

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

 

Co do zasady nieodpłatną poradę prawną można otrzymać bezpośrednio w każdym punkcie bez konieczności wcześniejszego umawiania wizyty.

 

Zgłoszeń dokonywać można również telefonicznie pod numerem: 17 744 57 62 w godzinach:

poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek - piątek 7:30-15:30 oraz przez adres e-mail: npp@kolbuszowski.pl

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Z porad może skorzystać każda osoba, którą nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

  • Data aktualizacji: 2021-04-09 13:37
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 770 189