Oświata

Stypendia Szkolne

Szanowni Państwo!

        Gmina Dzikowiec otrzymała dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

         W związku z tym, prosimy wszystkich rodziców i pełnoletnich uczniów, którzy składali wnioski o przyznanie stypendium szkolnego we wrześniu 2019 r. o dostarczenie do Zespołu Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół w Dzikowcu  oświadczenia o wyrażeniu zgody na zmianę decyzji.

Dokument ten pozwoli  na wydanie decyzji przyznającej stypendium szkolne na kolejny okres roku szkolnego 2019/2020, czyli od stycznia do czerwca 2020 r., oczywiście w sytuacji jeżeli nadal spełniają Państwo warunki do otrzymywania stypendium szkolnego.

Oświadczenie można pobrać ze strony internetowej www: zoeasdzikowiec.pl i uzupełnione przekazać listownie lub e-mailem na adres a.plaza@zoeasdzikowiec.pl w formie zdjęcia lub scanu.

W związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem,  prosimy ograniczyć osobiste wizyty  w Urzędzie Gminy. W sytuacji wymagającej osobistego załatwienia sprawy w urzędzie prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się z pracownikiem Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół w Dzikowcu . Telefon kontaktowy: 17 744 21 08, kontakt e-mailowy: a.plaza@zoeasdzikowiec.pl

                                                                  Zespół Obsługi Ekonomiczno-

Administracyjnej Szkół w Dzikowcu

  • Data aktualizacji: 2023-03-24 15:21
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 342 927