Gmina

Informacja o naborze wniosków na podjęcie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania informuje, iż trwa nabór wniosków na podjęcie  działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. O takie wsparcie mogą ubiegać się mieszkańcy gmin: Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski, Raniżów składając wniosek o przyznanie pomocy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”. Samozatrudnienie - czyli prowadzenie jednoosobowej firmy oznacza, kiedy to osoba fizyczna rozpoczyna działalność gospodarczą, na własny rachunek i na własne ryzyko, podlegając przepisom ustawy z 6 marca 2018r. prawo przedsiębiorców.

Jeśli firmę rejestruje się po raz pierwszy, albo upłynęło 5 lat od zakończenia poprzedniej działalności można skorzystać z ulgi na start i przez 6 miesięcy nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne. Trzeba tylko opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W 2019 najniższa składka wynosi 342,32 zł. Przez następne 24 miesiące nowy przedsiębiorca może opłacać preferencyjny ZUS w kwocie 555,89 zł. Potem już pełną składkę, która wynosi 1316,97 zł.    

Otwierając firmę trzeba wybrać formę opodatkowania podatkiem dochodowym. Do wyboru są trzy możliwości:

1) zasady ogólne – 2 skale podatkowe: 18% do 85 528,00 zł dochodu; 32 % powyżej 85 528 zł dochodu,

2) podatek liniowy - to zawsze ta sama stawka, niezależnie od wysokości dochodów w wysokości 19%. W praktyce, podatek liniowy opłaca się wtedy, gdy twój dochód w skali roku przekracza ok. 110 tysięcy złotych,

3) ryczałt – to podatek płatny od przychodu. To istotna różnica, ponieważ w tym przypadku nie można uwzględniać kosztów uzyskania przychodu. Innymi słowy, jakiekolwiek zakupy na firmę
(np. komputer, samochód) nie pomniejszą podatku do zapłaty.

Stawki ryczałtu wynoszą: 2%, 3%, 8,5%, 17% i 20% i zależą od rodzaju prowadzonej działalności. Przepisy przewidują różne stawki dla różnych branż. Mówi o tym art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zatem w niektórych firmach ryczałt będzie bardziej korzystny, a w niektórych mniej. Oprócz stawki, ryczałt jest korzystny z jeszcze jednego względu. Nie wymaga prowadzenia książki przychodów i rozchodów. Książka jest niepotrzebna, ponieważ przy wyliczaniu podatku nie uwzględnia się kosztów. Dlatego wystarcza sama ewidencja przychodów. To sprawia, że księgowość w przypadku ryczałtu jest mocno uproszczona.

W przypadku zasad ogólnych i podatku liniowego jest inaczej. Tutaj podatek płacony jest
od dochodu, a więc od przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania.

Podatek dochodowy a podatek od towarów i usług VAT to dwie różne, niezależne daniny publiczne. Rozpoczynając działalność gospodarczą można wybrać czy chce się być vatowcem czy nie. Taki wybór możliwy jest dzięki art. 113 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, który wprowadza zwolnienie podmiotowe przy starcie firmy. W myśl tego przepisu zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy 150 tysięcy złotych. Po przekroczeniu tej kwoty podmiot gospodarczy nie ma wyjścia – musi być vatowcem.

Nabór wniosków trwa do 17 kwietnia 2019r. Kwota premii dla tego naboru wynosi 100 000,00 zł. Kwota dostępnych środków to 500 000,00 zł.

  • Data aktualizacji: 2019-07-18 11:59
  • |
  • Licznik odwiedzin: 507 021