Gmina

Podpisanie umowy o przyznanie pomocy na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilcza Wola-Pniaki"

 
 

10 stycznia w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyło się podpisanie umowy o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” – pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilcza Wola – Pniaki”.

W imieniu Gminy Dzikowiec umowę o dofinansowanie zadania inwestycyjnego podpisali wójt gminy Dzikowiec Józef Tęcza oraz skarbnik Ewa Antosz oraz w imieniu Samorządu Województwa Podkarpackiego wicemarszałek Piotr Pilch oraz wicemarszałek Ewa Draus. W wyniku realizacji przedsięwzięcia wybudowane zostanie 3,947 km sieci kanalizacyjnej w Wilczej Woli. Kwota przyznanej pomocy wynosi 2 106 650,00 zł. Planowany koszt całości inwestycji to 2 613 100,53 zł. Przewidywany termin zakończenia robót to II kwartał 2024 r.

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach operacji typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  • Data aktualizacji: 2023-01-25 08:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 255 640