Gmina

Dodatek elektryczny

 

Gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania energię elektryczną mogą już składać wnioski o dodatek elektryczny.

Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego:

1) w przypadku, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosi 1000 zł.

2) w przypadku, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r.  przekroczyło 5 MWh, wówczas kwota dodatku to 1500 zł.

 Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku elektrycznego jest  wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) w terminie do 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które posiadają mikroinstalację OZE, której produkcja jest rozliczana zgodnie z ustawą o OZE.

We wniosku należy podać dane o wnioskodawcy i wszystkich członkach jego gospodarstwa domowego oraz numer konta bankowego, na które ma być przekazany dodatek elektryczny. Należy również wskazać główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy, które zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB.

Dodatek elektryczny przysługuje tym gospodarstwom domowym, które  nie skorzystały z dodatku węglowego, ani innych dodatków przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła.

 

Do pobrania:

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

  • Data aktualizacji: 2023-01-25 08:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 255 593