Gmina

Formularz pomysłu na projekt

 

W związku trwającymi pracami nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023 – 2027 zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy zainteresowani są rozwojem swojego sołectwa/ gminy do składania propozycji pomysłów, projektów, inicjatyw które mogą być realizowane z funduszy europejskich w przyszłej strategii Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko". To właśnie Państwa propozycje, uwagi i spostrzeżenia pozwolą lepiej zdiagnozować problemy naszego terenu i pomogą wyznaczyć ścieżki rozwoju obszarów wiejskich. Wypełniony druk można przesłać na adres e-mail: biuro@lgdsiedlisko.kolbuszowa.pl dostarczyć osobiście lub przesłać listownie na adres Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Siedlisko” w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6, lokal 2/4 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura (7:30 – 15:30). Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 17 2271 449. 

  • Data aktualizacji: 2023-03-31 13:59
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 349 938