Gmina

Obwieszczenie - Wójt Gminy Majdan Królewski zawiadamia strony postepowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. " Rozbudowa drogi powiatowej nr 1034R od drogi wojewódzkiej W872 - Krzątka - Trzosowa Ścieżka w miejscowości Krzątka od km 3+197 do km 4+600 oraz od km 6+772 do km 10+484

  • Data aktualizacji: 2023-03-31 13:59
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 350 202