Gmina

Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR w tym Państwowego Gospodarstwa Rybackiego w Wilczej Woli

4 października – rusza nabór wniosków w programie wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Budżet: 80 milionów złotych. Nabór potrwa do 5 listopada. 

Gmina Dzikowiec w ramach programu Polska Cyfrowa wnioskuje do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o grant na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem dla uczniów z rodzin byłych pracowników PGR z przeznaczeniem ich do nauki zdalnej.

Mieszkańcy Gminy Dzikowiec zainteresowani otrzymaniem komputerów zobowiązani są do składania zamieszczonych poniżej oświadczeń do Urzędu Gminy Dzikowiec w terminie do dnia 29 października 2021 r.

Druki do pobrania w Urzędzie Gminy Dzikowiec, lub w załącznikach poniżej:

Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego https://www.gov.pl/attachment/b5b5e055-c6ef-4f51-ad58-f350cfceee96

Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu https://www.gov.pl/attachment/b3886508-2477-4097-ab75-8e42416d6b01

Cele programu to przede wszystkim:

  • przeciwdziałanie nierównościom społecznym,
  • cyfryzacja terenów popegeerowskich,
  • poprawa jakości życia mieszkańców,
  • rozwój cyfrowy dzieci i młodzieży z rodzin byłych pracowników PGR.

Projekt pozwoli sfinansować zakup sprzętu. Sprzęt trafi do dzieci (wnuków i prawnuków) uczęszczających szkoły podstawowej w wieku od 6 lat oraz uczniów szkoły średniej z rodzin byłych pracowników PGR. Na każdy zestaw – komputer pomysłodawcy programu przeznaczą do 3,5 tys. Złotych.

Więcej informacji na gov.pl/cppc/wsparcie-ppgr

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Dzikowiec (sekretariat) w terminie do 29 października 2021 r. (w godzinach pracy urzędu).

Informacje na temat projektu można  także uzyskać w Urzędzie Gminy Dzikowic pod numerem telefonu:

17 227 51 69

17 744 21 08

Uwaga! Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu!

  • Data aktualizacji: 2021-12-07 10:13
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 328 494