Gmina

Dotacja dla Gminy Dzikowiec

 

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Dzikowiec otrzymała kwotę 400 000,00 zł na relizację inwestycji pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach". Realizacja zadania zapewni nowe funkcje obiektu, poprawi standard działalności Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz innych organizacji pozarządowych, które wspierają rozwój kulturalny oraz obywatelski

  • Data aktualizacji: 2021-04-09 13:37
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 770 363