Gmina

Konsultacje społeczne

Stowarzyszenie Lokalna Grupy Działania „Siedlisko” ogłasza konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023.

 Konsultacje dotyczą następujących zmian:

 - przeliczenia wartości budżetu LSR na walutę euro,

 - przesunięcia oszczędności, w tym wynikających z różnic kursowych (80 885,15 EURO) z zakończonych przedsięwzięć do przedsięwzięcia 3.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej,

 - wzrost wskaźnika produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia 3.1.2, w związku ze zwiększeniem środków na jego realizację.

 Uwagi, opinie prosimy zgłaszać osobiście do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” lub mailowo: biuro@lgdsiedlisko.kolbuszowa.pl do 09 października 2020 r. do godziny 15:30.

 

 

 

  • Data aktualizacji: 2020-10-23 09:10
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 427 410