Gmina

Ogłoszenie o obowiązku wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2020

Urząd Gminy w Dzikowcu przypomina wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na handel napojami alkoholowymi, łącznie z piwem, o obowiązku dokonania wpłaty III raty opłaty alkoholowej za 2020 r.

Opłatę należy uiścić w terminie do 30 września  2020 r.

Niedokonanie opłaty powoduje wygaśnięcie zezwolenia.

W przypadku niedokonania opłaty alkoholowej do dnia 30 września 2020 r., zezwolenie wygasa jeżeli przedsiębiorca z upływem 30 dni od dnia 30 września 2020 r., nie wniesie raty opłaty alkoholowej powiększonej o 30 % opłaty rocznej.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezapłacenia III raty opłaty alkoholowej może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wyjaśnienia dotyczące powyższych spraw można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dzikowcu pod nr 17  2274 508.

  • Data aktualizacji: 2020-10-23 09:10
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 427 487