Gmina

Dofinansowanie na realizację zadania pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzikowiec i Wilcza Wola"

 
 

W dniu 9 czerwca 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie została podpisana umowa przez Wicemarszałków Ewę Draus i Piotra Pilcha oraz Wójta Gminy Dzikowiec Józefa Tęczę i Skarbnika Gminy Ewę Antosz na realizację zadań mających na celu poprawę gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Dzikowiec.

 

Gmina Dzikowiec otrzymała dofinansowanie w wysokości 157 174,00 złotych (tj. 63,63 % kosztów kwalifikowanych operacji) na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzikowiec i Wilcza Wola”. Otrzymane środki finansowe pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Szacunkowy koszt całej inwestycji wynosi 303 826,92 złotych.

Termin zakończenia wyżej wymienionej operacji - 31.12.2020 r.

  • Data aktualizacji: 2020-07-06 16:08
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 141 165