Gmina

Komunikat w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Dzikowiec

Komunikat w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów
w Urzędzie Gminy Dzikowiec  

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego władze terenowej administracji rządowej podejmują działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, w Urzędzie Gminy Dzikowiec od 25 maja 2020 r. stosuje się organizację bezpośredniej obsługi interesantów dostosowaną do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie:

  • zaleca się kontakt z Urzędem Gminy Dzikowiec przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej,
  • bezpośrednia obsługa interesantów realizowana jest z zachowaniem zasady, że dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów,
  • pracownicy Urzędu w trakcie wykonywania bezpośredniej obsługi interesantów zobowiązani są zakrywać, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy, usta i nos,
  • celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz uniknięcia kolejek i ograniczenia do minimum czasu oczekiwania na miejscu, rekomenduje się wcześniejsze uzgadnianie – telefoniczne lub mailowe – terminu wizyty w Urzędzie.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne do Urzędu:

adres: Urząd Gminy Dzikowiec
ul. Dworska 62
36-122 Dzikowiec
adres e-mail: ugdzikowiec@dzikowiec. itl.pl
tel.: 17 22274-508 lub 17 7442 109

  • Data aktualizacji: 2020-07-06 16:08
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 141 207