Gmina

Ogłoszenie o obowiązku wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2020

Urząd Gminy w Dzikowcu przypomina wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na handel napojami alkoholowymi, łącznie z piwem, o obowiązku dokonania wpłaty II raty opłaty alkoholowej za 2020 r.

Opłatę należy uiścić w terminie do 31 maja  2020 r.

Niedokonanie opłaty powoduje wygaśnięcie zezwolenia.

W przypadku niedokonania opłaty alkoholowej do dnia 31 maja 2020 r., zezwolenie wygasa jeżeli przedsiębiorca z upływem 30 dni od dnia 31 maja 2020 r., nie wniesie raty opłaty alkoholowej powiększonej o 30 % opłaty rocznej.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezapłacenia II raty opłaty alkoholowej może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wyjaśnienia dotyczące powyższych spraw można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dzikowcu pod nr 17  2274 508.

  • Data aktualizacji: 2020-07-06 16:08
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 141 129