Gmina

Informacja dot. otwarcia oddziałów przedszkolnych oraz przedszkoli

Od 18 maja 2020 r. oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
w Wilczej Woli, Lipnicy i Kopciach oraz przedszkole w Dzikowcu są otwarte.

Wójt Gminy Dzikowiec informuje, że placówki te spełniają wszystkie wymogi bezpieczeństwa Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej i  Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia dla dyrektorów przedszkoli i organów prowadzących w pierwszej kolejności przyjmowane będą te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki.

Szczegółowe procedury dotyczące zasad uzyskania opieki nad dzieckiem, są dostępne w szkołach.

  • Data aktualizacji: 2020-06-01 15:43
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 065 079