Przewodnik

Gmina

Reorganizacja pracy Urzędu Gminy w zakresie obsługi interesantów

 

 Urząd Gminy w Dzikowcu od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania nie prowadzi obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie z klientem. Podjęte kroki podyktowane są troską o bezpieczeństwo, zdrowie i życie ludzkie.

 Zalecamy, aby płatności podatków i opłat lokalnych,  opłat za gospodarowanie odpadami oraz innych dochodów gminy dokonywać w formie elektronicznej. Do opłat dokonanych po terminie nie będą naliczane odsetki.

W sprawach bardzo ważnych, terminowych, albo w kwestii odbioru pilnych zaświadczeń, możliwa będzie wizyta w urzędzie, ale tylko po uprzednim telefonicznym ustaleniu jej terminu. Prosimy o kontakt bezpośrednio z wydziałem merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, e-mailowego oraz za pośrednictwem e-PUAP- 2il16e9td4/skrytka.
e-mail: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl

Poniżej zamieszczamy listę najważniejszych numerów telefonów:

  • Sekretariat Urzędu (Centrala)- 17 7442109 / 17 2274508

  • Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych - wew. 219

  • Referat Podatków  -wew. 216

  • Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - wew. 239

  • Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół - 17 7442108

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- 17 7442107

  • Zakład Usług Komunalnych - 17 7442098

Adres mailowy urzędu: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl

  • Data aktualizacji: 2020-08-11 15:33
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 249 906