Przewodnik

Gmina

INFORMACJA O ZMIANIE STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADMI KOMUNALNYMI W GMINIE DZIKOWIEC

 

Szanowni Państwo!

Z dniem 1 stycznia 2020 r. zmienia się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy. Najniższa oferta przetargowa zabezpieczająca odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Dzikowiec na rok 2020  była ponad 100 % wyższa niż w roku ubiegłym.

Nowe stawki opłat przedstawiają się następująco:

Nieruchomości zamieszkałe segregujące odpady

Nieruchomości zamieszkałe segregujące odpady oraz wyposażone w kompostownik

Nieruchomości zamieszkałe nie segregujące odpady

Nieruchomości zamieszkałe nie segregujące odpady oraz wyposażone w kompostownik

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość

Stawka (miesięczna)bez kompostowania 

Stawka (miesięczna)z uwzględnieniem zwolnienia z części opłaty

Stawka (miesięczna) - podwyższona

Stawka (miesięczna)z uwzględnieniem zwolnienia z części opłaty

1 osoba

21,00

19,00

46,00

44,00

2 osoby

42,00

38,00

92,00

88,00

3 osoby

63,00

57,00

138,00

132,00

4osoby

84,00

76,00

184,00

176,00

5 osób

105,00

95,00

230,00

220,00

6 osób i więcej

126,00

114,00

276,00

264,00

Opłaty za gospodarowanie odpadami muszą być ustalane w takiej wysokości, aby bilansować system finansowania odbioru i zagospodarowania odpadów.

W przypadku niezłożenia deklaracji do 31 grudnia 2019r. o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, lub wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt określa, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, biorąc pod uwagę dostępne dane stosowne dla wybranej przez radę gminy metody.

  • Data aktualizacji: 2020-08-11 15:33
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 250 008