Gmina

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Regulacja cieku wodnego w km 0+000 - 0+120 w miejscowości Kopcie, gmina Dzikowiec"

       

      REGIONALNY DYREKTOR                                                                                                                         Rzeszów, dnia 24 października 2019 r.

OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

     WOOŚ.4260.5.1.2019.GJ.34

 

OBWIESZCZENIE

 

        Stosownie do art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r, poz. 2081 ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Regulacja cieku wodnego w km 0+000 - 0+120 w miejscowości Kopcie, gmina Dzikowiec";

 

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

     W dniu 24 października 2019 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Regulacja cieku wodnego w km 0+000 - 0+120 w miejscowości Kopcie, gmina Dzikowiec".

     W dniach od 29 października 2019 r. do 27 listopada 2019 r. każdy może zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, w pokoju nr 46 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Dzikowiec w godzinach pracy tych Urzędów.

  • Data aktualizacji: 2020-06-04 15:21
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 072 322