Gmina

500+ NA KAŻDE DZIECKO OD 1 LIPCA 2019 R. W GMINIE DZIKOWIEC

Już od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, będzie można składać już od 1 lipca 2019 r. online - za pośrednictwem portalu Emp@tia, bankowości elektronicznej. portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków, które prowadzą bankowość internetową)

Natomiast od 1 sierpnia 2019 r. można składać wnioski w formie papierowej osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Dzikowcu ul. Dworska 62  parter pokój nr 2 Urzędu Gminy Dzikowiec

W przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec – wrzesień 2019 r. będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem od 1 lipca br. Złożenie wniosku po 30 września 2019 r. oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione, tj. lipiec i sierpień.

Jeden wniosek na wszystkie dzieci.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 roku świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia wychowawczego), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września br.)

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydłuża do 31 maja 2021r. pierwszy okres na jaki zostanie przyznane świadczenie wychowawcze na nowych zasadach. Oznacza to, że rodzice nie będą składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 roku.

Obecnie na terenie Dzikowiec przewiduje się  wypłatę świadczeń dla  około 1243 dzieci.

Warto również pamiętać, że od 1 lipca można będzie również składać wnioski na  Dobry Start – 300+  z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego dla ucznia tak jak miało to miejsce w ubiegłym roku.

Dobry Start w Gminie  Dzikowiec

Dobry Start to 300 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują  wsparcie bez względu na dochód.

Podobnie jak w roku ubiegłym wnioski o przyznanie pieniędzy na wyprawkę szkolną można będzie składać już od  1 lipca 2019 przez stronę empatia.mrpips.gov.pl  lub przez bankowość elektroniczną.

Natomiast  od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej)  również w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzikowcu pokój nr 2 parter Urzędu Gminy Dzikowiec.

Materiały informacyjne: pobierz

  • Data aktualizacji: 2020-07-13 13:24
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 158 611