Gmina

Poświęcenie samochodu strażackiego OSP Mechowiec

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uroczystość rozpoczęła msza święta odprawiona w kościele parafialnym pw. Trójcy Świętej
w Mechowcu  przez ks. proboszcza parafii Cmolas ks. Michała Bator oraz ks. kanonika Stanisław Półchłopek – kapelan strażaków . Po mszy świętej nastąpiła oficjalna część uroczystości, która rozpoczęła się na placu przed remizą OSP Mechowiec od złożenia meldunku  przez druha Kazimierza Ozgę, Pani Renacie Szczęch , Podsekretarz Stanu w MSWiA. Następnie podniesiono flagę państwową na maszt i odśpiewano hymn.

Wójt Gminy Dzikowiec Pan Józef Tęcza powitał przybyłych gości, wśród których byli: Pani Renata Szczęch Podsekretarz Stanu w MSWiA, Pani Ewa Draus Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Pan Jacek Nita Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej, Pan Krzysztof Samojeden, Zastępca Komendanta Powiatowego  Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej, Pan Stanisław Babula, Komendant Powiatowy Policji w Kolbuszowej ,Pan Ryszard Skowron Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Kolbuszowej,  ks. Michał Bator proboszcz parafii Cmolas, ks. Stanisław Półchłopek –kapelan Strażaków, Prezes Zarządu Gminnego Kazimierz Ozga , Sekretarz Gminny OSP Jan Tęcza, Członek Zarządu Gminnego OSP Józef Bieleń, Radni Powiatowi Panowie  Henryk Wojdyło i Marian Hopek, Sekretarz Gminy Dzikowiec, Pani Genowefa Dębiak , Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Panek wraz z radnymi Panami Jozefem Gancarz , Józefem Durak, Janem Czochara, Pan Kazimierz Samojedny Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Kolbuszowa, Pani Wiesława Serafin, Przewodnicząca KGW Prymule, Ochotnicze Straże Pożarnej wraz z pocztami sztandarowymi z Dzikowca, Nowego Dzikowca, Płazówki, Lipnicy, Kopci, Wilczej Woli, Spii, Kijanek oraz gospodarze dzisiejszej uroczystości OSP Mechowiec, panie z KGW Mechowiec .

Kolejnym punktem uroczystości było poświecenie nowego  samochodu przez ks. kapelana Stanisława Półchłopka oraz ks. Michała Bator. Oficjalnego przekazania samochodu strażackiego dokonali:  Pani Renata Szczęch Podsekretarz Stanu w MSWiA, Pan Jacek Nita Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej i   Pan Józef Tęcza Wójt Gminy Dzikowiec

Kolejny punkt spotkania stanowiły przemówienia okolicznościowe, podczas których padło wiele życzeń z okazji Dnia Św. Floriana, wszystkim Strażakom Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, składając serdeczne gratulacje, życzenia  i podziękowania  za działalność ratowniczą, bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi. Następnie wszyscy zebrani udali się na strażacki poczęstunek.

Wierzymy, że tak nowoczesny pojazd poprawi skuteczność działania strażaków podczas akcji ratujących zdrowie i życie mieszkańców naszej „Małej Ojczyzny” jaką  jest Gmina Dzikowiec.

  • Data aktualizacji: 2019-08-14 15:34
  • |
  • Licznik odwiedzin: 545 557