Kultura

Sługa Boży ks. Stanisław Sudoł - Bogu i ludziom bezgranicznie oddany

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Dzikowcu otrzymała dofinansowanie ze środków z Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącego
z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Wspieranie działań muzealnych 
na zadanie :” Sługa Boży ks. Stanisław Sudoł – Bogu i ludziom bezgranicznie oddany”  

Projekt przewiduje organizację wystawy stałej pn: „ Sługa Boży ks. Stanisław Sudoł – Bogu
 i ludziom bezgranicznie oddany” w zabytkowej plebanii w Dzikowcu. Na wystawie zaprezentowane zostaną pamiątki, feretrony, sutanny, ornaty, obrazy, księgozbiory i inne rzeczy osobiste, z którymi był związany Sługa Boży  ks. Stanisław Sudoł. Całość ekspozycji podzielona będzie na 2 części: pierwsza wystawiennicza wyposażona w przedszkolne witryny eksponujące , a za razem zabezpieczające cenne przedmioty, a także plansze informacyjne ze zdjęciami z lat młodzieńczych, a także z późniejszego okresu. Natomiast druga edukacyjna , zawierająca prezentacje multimedialną opowiadającą o życiu i pracy duszpasterskiej Sługi Bożego .

Otwarcie wystawy „Sługa Boży ks. Stanisław Sudoł – Bogu i ludziom bezgranicznie oddany” nastąpi 6 grudnia 2018 roku. Wstęp wolny.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 43 310,00 zł.

Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury : 25 558,00zł

Udział własny parafii: 17 752,00zł

  • Data aktualizacji: 2021-08-04 12:50
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 065 178