Spis Powszechny

Spełnij obowiązek i spisz się w Narodowym Spisie Powszechnym

 

Gminne Biuro Spisowe w Dzikowcu informuje, że w dniu 1 kwietnia 2021 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021. Ustawa została opublikowana w dniu 1 kwietnia 2021 r., a weszła w życie w dniu 2 kwietnia 2021 r. Głównym celem nowelizacji ustawy jest wydłużenie czasu realizacji NSP w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 o 3 miesiące, tj. do 30 września 2021 r.

 

Metody przekazywania danych:

 • samodzielnie za pośrednictwem aplikacji internetowej na stronie internetowej GUS;
 • w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego;
 • w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

 

UWAGA NA OSZUSTÓW! Z uwagi na sytuację epidemiczną, przez cały kwiecień odbywać się będzie wyłącznie samospis internetowy oraz telefoniczny „Spis na żądanie”. Rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady telefoniczne (będą dzwonić do respondentów) i bezpośrednie dopiero na początku maja, dlatego też prosimy o zgłaszanie wszelkich wątpliwości i podejrzanych sytuacji (w szczególności otrzymania w kwietniu telefonu od osoby przedstawiającej się jako rachmistrz spisowy lub wizyty osoby przedstawiającej się jako rachmistrz spisowy w Państwa domu). Przypominamy także, że w razie wątpliwości tożsamość rachmistrza spisowego można potwierdzić na infolinii spisowej pod numerem telefonu 22 279 99 99
O skierowaniu rachmistrzów spisowych do przeprowadzania wywiadów telefonicznych lub bezpośrednich będziemy informować na stronie BIP oraz w mediach. Prosimy także o śledzenie komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej spis.gov.pl.

Tożsamość rachmistrza spisowego będzie można zweryfikować kontaktując się z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Urzędzie Statystycznym w Rzeszowie lub właściwym Gminnym Biurem Spisowym.

 

W ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 Gminne Biuro Spisowe Dzikowcu od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. pełni w celach informacyjnych i interwencyjnych:

 • dyżur telefoniczny w godzinach pracy Urzędu pod numerem: 17 744 21 09 
 • dyżur w Urzędzie Gminy Dzikowiec, ul. Dworska 62 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek, środa, czwartek i piątek od 7:30 do 15:30, w którym będzie funkcjonowało wydzielone bezpłatne stanowisko komputerowe do samospisu w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

 

Celem funkcjonowania ww. punktu jest umożliwienie realizacji obowiązku spisowego do dokonania samospisu dla osób, które z przyczyn osobistych nie są w stanie dokonać samospisu w miejscu swojego zamieszkania.

 

Stanowisko komputerowe będzie dostępne w czasie trwania Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 tj: od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., w godzinach pracy Urzędu Gminy Dzikowiec

Stanowisko do samospisu mieści się na II piętrze w budynku Urzędu Gminy Dzikowcy, ul. Dworska 62

 

Aby zminimalizować ryzyko w związku z trwającą epidemią Covid-19, w celu uniknięcia kolejek prosimy osoby zainteresowane, aby przed skorzystaniem ze stanowiska komputerowego do przekazywania danych, telefonicznie pod numerem  17 744 21 09  ustaliły termin wizyty w Gminnym Biurze Spisowym.

 

Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.

 

Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. Pytania dotyczyć będą m. in. charakterystyki demograficznej i aktywności ekonomicznej osób, poziomu wykształcenia oraz stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych. Dokładny zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 z późn. zm.).

 

Obowiązkiem spisowym objęte zostały:

 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

 

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie będzie miał możliwości spisania się samodzielnie, ustawa o NSP 2021 zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu:

 • urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
 • urzędy wojewódzkie,
 • urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.

 

Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu, została opublikowana na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.


Prosimy wszystkich o zaangażowanie i zachęcamy do włączenia się w upowszechnianie informacji o spisie. Liczymy się dla Polski!

 

Więcej informacji o NSP 2021 można uzyskać na stronie internetowej spis.gov.pllink otwiera się w nowym oknie, a od 15 marca br. dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

W przypadku dodatkowych pytań związanych z realizacją NSP 2021 w województwie podkarpackim można kontaktować się z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Urzędzie Statystycznym w Rzeszowie – tel.: +48 17 853 52 19, e mail: WBS_Rzeszow@stat.gov.pl

 

 • Data aktualizacji: 2021-12-07 10:13
 • |
 • Licznik odwiedzin: 2 328 544