Spis Powszechny

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych -termin przedłużony do 16 lutego 2021r.

Główny Urząd Statystyczny, poinformował o przedłużeniu terminu naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju do dnia 16 lutego 2021 roku

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: nsp2021@gminadzikowiec.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:
  • w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,
  • w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
  • w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
  • w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
 2. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Gminne Biuro Spisowe może wymagać wglądu do dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wymaganych od kandydata, w tym zaświadczeń, dyplomów.
 4. Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Dzikowcu – nr tel. 17 744 21 09, e-mail: nsp2021@gminadzikowiec.pl.
 • Data aktualizacji: 2021-12-07 10:13
 • |
 • Licznik odwiedzin: 2 328 414