Poniżej 30 000 euro w roku 2018

Zakup sprzętu w ramach projektu pn. "Gmina otwarta na kulturę poprzez rewaloryzacją zabytkowego zespołu parkowo -dworskiego w Dzikowcu"

Gmina Dzikowiec zaprasza do złożenia oferty na  zakup sprzętu  w ramach projektu pn. „Gmina  otwarta na kulturę poprzez rewaloryzacją zabytkowego zespołu parkowo -dworskiego w Dzikowcu” o nr RPPK.04.04.00-18-0019/16  współfinasowanego w ramach Osi Priorytetowej nr IV Ochrona środowiska naturalnego 
i dziedzictwa, działania 4.4 Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

  • Data aktualizacji: 2020-02-20 10:32
  • |
  • Licznik odwiedzin: 852 444